Muziek

Muziekonderwijs

Het muziekonderwijs heeft op de Fatimaschool een bijzondere plaats. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, naast het reguliere aanbod voor de cognitieve vaardigheden, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun muzikale talenten te ontwikkelen. Bovendien, samen muziek maken geeft kinderen veel plezier en werkt verbindend. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Fatimakoor

Voor kinderen die meer willen zingen dan alleen tijdens de muzieklessen is in 2018 het Fatimakoor opgericht. Dit koor bestaat uit kinderen van groep 5 tot en met 8 en repeteert wekelijks na schooltijd. Het koor treedt regelmatig op, zowel op school tijdens feestelijke activiteiten, als daarbuiten – soms komen ze zelfs op tv! Het koor wordt (be)geleid door de muziekspecialist van de Fatimaschool.

Muziekspecialist

Om het muziekonderwijs optimaal vorm te geven, zetten wij een muziekspecialist in die tevens een coachende rol heeft. Eens in de twee weken krijgen alle groepen een muziekles door de muziekspecialist, in aanwezigheid van de leerkracht. Na de les krijgen de leerkrachten handvatten en tips, waarmee zij de muzieklessen zelf verder kunnen ontwikkelen in de klas. Vaak wordt ook gevraagd om voor de volgende les iets voor te bereiden met de kinderen, zodat de muzieklessen van de vakspecialist meer diepgang krijgen. Op deze wijze worden de leerlijnen optimaal gewaarborgd.

De Fatima Music Band

De Fatimaschool heeft sinds 2022 ook een eigen schoolband: De Fatima Music Band, ook wel af te korten als de FMB! In de band spelen kinderen uit verschillende groepen samen, elke dinsdag na schooltijd. De band wordt geleid door Jaap Schooneveld, muziekdocent bij de SKVR. Twee keer per jaar verzorgt de band, samen met het Fatimakoor, een mooi optreden voor de hele school. 

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook met live muziek in aanraking komen, werken we samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Alle groepen brengen eens per jaar een bezoek aan een voorstelling van dit orkest. Deze bezoeken zijn altijd interactief en worden in de klassen voorbereid aan de hand van speciaal door het orkest ontwikkelde lessen.

Om kinderen podiumervaring op te laten doen, organiseren we regelmatig voorstellingen waarbij de kinderen optreden. De kinderen van groep 6 treden op in een musical tijdens de kerstviering. De kinderen van groep 7 doen mee aan de Lang Leve de Muziekshow, een muzikaal televisieprogramma met audities. åDe kinderen van groep 8 voeren aan het einde van het schooljaar hun afscheidsmusical op. Tijdens de viering van Carnaval organiseren we een open podium, waar kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hun muzikale talenten kunnen laten zien én horen. De jongere kinderen komen traditiegetrouw kijken en worden altijd van harte uitgenodigd om mee te zingen en te dansen!

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook met live muziek in aanraking komen, werken we samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Alle groepen brengen eens per jaar een bezoek aan een voorstelling van dit orkest. Deze bezoeken zijn altijd interactief en worden in de klassen voorbereid aan de hand van speciaal door het orkest ontwikkelde lessen.

Om kinderen podiumervaring op te laten doen, organiseren we regelmatig voorstellingen waarbij de kinderen optreden. De kinderen van groep 6 treden op in een musical tijdens de kerstviering. De kinderen van groep 7 doen mee aan de Lang Leve de Muziekshow, een muzikaal televisieprogramma met audities. åDe kinderen van groep 8 voeren aan het einde van het schooljaar hun afscheidsmusical op. Tijdens de viering van Carnaval organiseren we een open podium, waar kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hun muzikale talenten kunnen laten zien én horen. De jongere kinderen komen traditiegetrouw kijken en worden altijd van harte uitgenodigd om mee te zingen en te dansen!