Reis door de basisschool

Groep 1-2

Kleuters leren vanuit hun spel en zijn gemotiveerd om op deze wijze te ontdekken en te leren.

Kinderen laten ontwikkelen door spel

Onze visie is om jonge kinderen kennis te laten maken met de wereld om hen heen door middel van spel. Dit wordt vormgegeven in verschillende hoeken en activiteiten binnen de zone van de naaste ontwikkeling. Samen met de kinderen wordt deze rijke leeromgeving vormgegeven zodat het spel, gedurende de verschillende thema’s, aansluit bij de belevingswereld van het kind. 

Gedurende de kleuterperiode krijgt het kind een gestructureerd programma aangeboden, waarin alle vakgebieden; sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, taal en rekenen aan bod komen. De doelen binnen deze vakgebieden worden op een speelse manier aangeboden en geobserveerd door de leerkrachten.

Ervaring & Belevingswereld

De ervaring en de belevingswereld van de kinderen staan centraal. De onderwerpen van de thema’s sluiten daarbij aan. Een voorbeeld van een thema waar we vaak mee werken is ‘Wij gaan naar de dokter’ een onderwerp waar ieder kind al ervaring mee heeft. Deze gebruiken we in onze verschillende hoeken. Te denken valt aan een themaspelhoek, een leeshoek en een bouwhoek. Tijdens de spel-werkles en in onze kringactiviteiten komen, naast het werken aan de leervoorwaarden, ook de expressie, sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden aan bod. Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met een planbord. Hierop kunnen de kinderen zelf een keuze maken voor een activiteit. 

Ervaring & Belevingswereld

De ervaring en de belevingswereld van de kinderen staan centraal. In het lokaal zien we tal van speelmaterialen en speelhoeken, zoals de bouwhoek, huishoek, winkel, poppenhuis, lego en constructiematerialen. Daarnaast krijgen de kinderen verschillende technieken aangereikt voor expressie, sociale-, motorische- en cognitieve vaardigheden. Hiervoor zijn verschillende materialen in de groep aanwezig zoals een leeshoek, een schrijfhoek, de computer, een schilder/tekenhoek en de ontwikkelingsmaterialen. De kinderen maken een keuze in de activiteiten met behulp van het planbord.

Beweging

Kleuters hebben dagelijks veel behoefte aan beweging. Daarom spelen we iedere dag buiten en besteden we in de groep veel aandacht aan bewegend leren. Daarnaast wordt tweemaal per week gegymd. Iedere kleuter wordt geobserveerd op motorische vaardigheden. Mocht het nodig zijn, dan kan uw kind doorverwezen worden naar Fysiotherapie bij ons op school. 

Onderwijsleerstof

De onderwijsleerstof in de kleutergroepen wordt door middel van thema’s aangeboden. In de verschillende thema’s komen alle onderdelen van de diverse vakgebieden, zoals rekenen, taal en motoriek, aan de orde. In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem Edumaps. Dit is gericht op de ontwikkeling van het individuele kind. Omdat niet ieder kind zich op hetzelfde tempo ontwikkelt, is gekozen om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden met dit volgmodel. Door een kind goed te observeren, kunnen wij hem/ haar steeds uitdagen een volgende stap te maken, binnen de zone van de naaste ontwikkeling. Deze manier van werken sluit aan bij een ontwikkelingsgerichte visie. 

Wat wordt de volgende bestemming?