Verlofregeling

Iedere leerling van vijf jaar en ouder is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. Onderwijs is van groot belang voor uw kind en onderbreking van een leerjaar buiten de vakanties om is dan ook niet wenselijk.

Extra verlof

Onder extra verlof worden alle onderbrekingen in een schooljaar verstaan, die buiten de reguliere vakanties vallen. Kinderen die afwezig zijn geweest, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat bovendien ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden kunnen wij dan ook – onder normale omstandigheden – geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof.

Het is uitsluitend toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden. Extra vakantiedagen vallen hier absoluut niet onder. Er wordt slechts in enkele gevallen van deze regels afgeweken, bijvoorbeeld na het overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat men absoluut geen vrij kan nemen tijdens de reguliere vakanties. Een uitzondering vormen ook de zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ziekte, overlijden en dergelijke.

Onder extra verlof worden alle onderbrekingen in een schooljaar verstaan, die buiten de reguliere vakanties vallen. Kinderen die afwezig zijn geweest, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat bovendien ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden kunnen wij dan ook – onder normale omstandigheden – geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof.

Het is uitsluitend toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden. Extra vakantiedagen vallen hier absoluut niet onder. Er wordt slechts in enkele gevallen van deze regels afgeweken, bijvoorbeeld na het overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat men absoluut geen vrij kan nemen tijdens de reguliere vakanties. Een uitzondering vormen ook de zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ziekte, overlijden en dergelijke.

Verlof aanvragen

Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te komen, dan kunt u het formulier Verlofaanvraag buiten schoolvakantie invullen en afgeven bij de administratie of directie. Naar aanleiding van uw schriftelijke aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.

Bij deze regeling volgen wij de richtlijnen van de Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam. De richtlijnen zijn terug te lezen in de folder Verlofregeling – Bij de les blijven.