Contact

Fatimaschool

Larikslaan 190
3053 LG Rotterdam

Schoolbestuur

Postbus 4250
3006 AG Rotterdam

Bovenschools directeur: mevr. M. (Myra) Zweekhorst

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Centrum voor Jeugd en Gezin – Hillegersberg Schiebroek

Odette Boegschoten

Jeugdverpleegkundige
Hectorstraat 17, 3054 PC Rotterdam

Schoolmaatschappelijk werk

Camille van den Boer

Zwembad de Wilgenring

Melanchtonweg 70

Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek

Postbus 34020
3005 GA Rotterdam

Tussenschoolse opvang

Kinderopvang Mundo

Contactpersoon
Hafize Yilmaz

Buitenschoolse opvang