Peuterspeelzaal

Welkom bij de peuterspeelzaal van de Fatimaschool! Onze speelzaal biedt een veilige en uitdagende omgeving voor uw peuter om te spelen, leren en groeien. We spelen hier dagelijks van 8:30 tot 11:45 en hebben een toegewijd team van professionals die ervoor zorgen dat uw kinderen een leuke en educatieve ervaring hebben.

Kom ons vandaag nog bezoeken en ontdek hoe uw peuter kan gedijen bij ons!

Peuterspeelzaal

Welkom bij de peuterspeelzaal van de Fatimaschool! Onze speelzaal biedt een veilige en uitdagende omgeving voor uw peuter om te spelen, leren en groeien. We spelen hier dagelijks van 8:30 tot 11:45 en hebben een toegewijd team van professionals die ervoor zorgen dat uw kinderen een leuke en educatieve ervaring hebben.

Kom ons vandaag nog bezoeken en ontdek hoe uw peuter kan gedijen bij ons!

Kom eens langs bij onze peuterspeelzaal

Aan onze basisschool is een peuterspeelzaal verbonden, waar dagelijks in de ochtenden wordt gespeeld van 8.30 tot 11.45 uur. De vaste dagen van de groepen zijn maandag-donderdag en dinsdag-vrijdag. De woensdag kan door beide groepen als derde dagdeel ingekocht worden.

De ochtend start met een inloopmoment van 8.20 tot 8.30 uur. We vinden het belangrijk om een warme sfeer te creeeren, waarin ieder kind zich thuis voelt. Door de ruime inlooptijd voor ouders is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen met zowel ouders als kinderen. Een kind ontwikkelt zich namelijk het best als het zich veilig voelt. Ouders kunnen hun kind brengen en samen nog even een boekje lezen in de kring.

De peuters nemen een stukje fruit mee van huis voor de pauze; al het fruit wordt op school schoongemaakt en gezamenlijk opgegeten. De school zorgt hierbij voor wat te drinken.

Pedagogisch medewerkers

Op de peuterspeelzaal zijn dagelijks twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij zijn in het bezit van een diploma SPW3 (Sociaal Pedagogisch Werker) en Ad PEM (Ad-programma Pedagogisch Educatief Medewerker). In nauw overleg met de directie bepalen de pedagogisch medewerkers het programma voor de kinderen. Dit programma sluit aan op de lesstof en de thema’s van de kleutergroepen, waarbij wordt gewerkt met Edumaps. Hierin wordt de ontwikkeling van de peuters op diverse vlakken in kaart gebracht. Meer over ons pedagogisch beleid kunt u lezen in ons beleidsplan.

Jaarprogramma

De leermethode Piramide vormt de basis voor het aanbieden van alle vaardigheden die gedurende het jaar aan bod komen. Het oefenen van deze vaardigheden gebeurt door middel van de visie “spelend leren”.  Hiervoor worden de verschillende speelhoeken aan de hand van een thema ingericht. Deze thema’s lopen synchroon aan de thema’s bij groep 1-2. Door de kinderen tijdens hun spel te observeren, kunnen de pedagogisch medewerkers aansluiten bij het spel, op het niveau van het kind. Door het stellen van vragen en het toevoegen van materialen worden de kinderen op hun individuele niveau uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

Motoriek

Iedere dag is er een vast kringmoment voor de hele groep. Met behulp van spelletjes en boekjes worden hier bijvoorbeeld taal- en rekenvaardigheden aangeboden. Ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau meedoen, en leert van wat hij of zij ziet en hoort.

Zowel de fijne motoriek als de grote motoriek zijn belangrijke vaardigheden.  Door regelmatig verschillende tekenmaterialen, zand, water en kosteloze materialen aan te bieden, kunnen de kinderen spelenderwijs hun fijne motoriek oefenen.

Voor de grote motoriek spelen we elke dag buiten. De duur is afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht we door het weer niet naar buiten kunnen, dan hebben we de materialen om in het lokaal een parcours te bouwen of andere bewegingsspellen aan te bieden

Aanmelding en plaatsing

Op onze website is veel praktische informatie te vinden, maar we kunnen ons voorstellen dat u de school en peuterspeelzaal graag met eigen ogen wilt zien. ‘Sfeer proeven’ is heel belangrijk bij uw keuze.

U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. Tijdens een oriënterend gesprek vertellen wij u over onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven en proberen we op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens krijgt u een rondleiding door de school.

De peuters kunnen vanaf twee jaar en zes maanden worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan het kind eerder worden geplaatst, vanaf de leeftijd van twee jaar. Vanwege de stijgende belangstelling voor onze peuterspeelzaal worden alleen die kinderen geplaatst, die doorstromen naar onze basisschool. De vaste dagen van de groepen zijn maandag-donderdag en dinsdag-vrijdag. De woensdag kan door beide groepen als derde dagdeel ingekocht worden.

Aanmelding en plaatsing

Op onze website is veel praktische informatie te vinden, maar we kunnen ons voorstellen dat u de school en peuterspeelzaal graag met eigen ogen wilt zien. ‘Sfeer proeven’ is heel belangrijk bij uw keuze.

U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. Tijdens een oriënterend gesprek vertellen wij u over onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven en proberen we op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens krijgt u een rondleiding door de school.

De peuters kunnen vanaf twee jaar en zes maanden worden geplaatst. In uitzonderlijke gevallen kan het kind eerder worden geplaatst, vanaf de leeftijd van twee jaar. Vanwege de stijgende belangstelling voor onze peuterspeelzaal worden alleen die kinderen geplaatst, die doorstromen naar onze basisschool. De vaste dagen van de groepen zijn maandag-donderdag en dinsdag-vrijdag. De woensdag kan door beide groepen als derde dagdeel ingekocht worden.

Financiën

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) betalen een bruto uurtarief; dit tarief wordt jaarlijks geactualiseerd. De toeslag kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Voor de aanvraag hebt u het LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) van onze peuterspeelzaal nodig: 128972762. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Komt u niet in aanmerking voor KOT, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt bepaald aan de hand van een inkomensverklaring. Deze verklaring is op te vragen bij de Belastingdienst; via deze link leest u daar meer over.

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) betalen een bruto uurtarief; dit tarief wordt jaarlijks geactualiseerd. De toeslag kan worden aangevraagd via de Belastingdienst. Voor de aanvraag hebt u het LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) van onze peuterspeelzaal nodig: 128972762. Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Komt u niet in aanmerking voor KOT, dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage, die wordt bepaald aan de hand van een inkomensverklaring. Deze verklaring is op te vragen bij de Belastingdienst; via deze link leest u daar meer over.

Ouderraad

Aan de peuterspeelzaal is een ouderraad verbonden, waarin twee ouders zitting hebben. De ouderraad vergadert drie keer per jaar met een pedagogisch medewerker en de directie.

Klachtenregeling

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het bestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft een klachtenregeling voor alle scholen en peuterspeelzalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

klachtenregeling kinderopvang SKPR 2021

Landelijk Register Kinderdagverblijf

Alle inspectierapporten vanuit de GGD kunt u hier vinden.

Naar de basisschool

Hoe zien de jaren op de basisschool eruit?