Reis door de basisschool

Groep 4

In groep 4 nemen lezen, schrijven, rekenen en taal een belangrijke plaats in.

Basisvakken

In groep 4 hebben we veel aandacht voor de basisvakken technisch lezen, rekenen, taal en schrijven.

Bij technisch lezen leggen we de focus op het vloeiend en goed lezen van teksten. Met rekenen werken we aan de tafelsommen, klokkijken en sommen tot en met de 100. Het aanleren van de hoofdletters staat centraal bij het vak schrijven.

Na de kerstvakantie beginnen we met het introduceren van het huiswerk, in de vorm van spellingcategorieën.

Beweging

In groep 4 hebben de kinderen om de week gym- en zwemles, gegeven door vakdocenten. Ook in groep 5 gaat het schoolzwemmen door.

Verder hechten we ook waarde aan voldoende beweging gedurende de lesuren in de klas. 

Thematisch werken

Naast de methodelessen werken we ook met verschillende thema’s. Tussen iedere vakantie staat er een ander thema centraal.

De kinderen gaan hierbij aan de slag met het opzoeken en bundelen van informatie, het schrijven van verhalen en met het creëren van kunstwerken.

Wat wordt de volgende bestemming?