Onderwijs

We werken samen met ouders en leerlingen aan een veilige en inspirerende leeromgeving, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij de Fatimaschool staan we voor kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften en interesses van onze leerlingen.

Reis door de basisschool

Hoe ziet ons onderwijs er in de praktijk uit?

Katholieke identiteit

Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie.

Muziek

Het muziekonderwijs heeft op de Fatimaschool een bijzondere plaats. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, naast het reguliere aanbod voor de cognitieve vaardigheden, ook in de gelegenheid worden gesteld om hun muzikale talenten te ontwikkelen.

Plusaanbod

In de klas volgen de leerkrachten de vorderingen van leerlingen en bespreken de extra behoeften met de intern begeleider. Leerlingen met kenmerken van een (hoog)begaafd profiel krijgen in de groep een verrijkings- en verdiepingsaanbod.

School bibliotheek

De Fatimaschool neemt deel aan het programma ‘De Bibliotheek op school’ van de Bibliotheek Rotterdam. De bibliotheek levert een actieve bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid op onze school.