Reis door de basisschool

Groep 3

In groep 3 werken de kinderen verder aan hun ontwikkeling op het gebied van taal, lezen, schrijven en rekenen. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de nieuwe groepsvorming en sociale vaardigheden.

Taal, lezen, schrijven & rekenen

Enerzijds zitten de kinderen nog vol fantasie, anderzijds worden hun ideeën al steeds realistischer. Beide aspecten proberen we in balans te houden. De kinderen hebben momenten van spelend leren, waarbij de filosofie van groep 1/ 2 wordt doorgetrokken. Daarnaast gaan ze met methoden aan de slag. De leerdoelen uit de methoden komen terug in het spel, gekoppeld aan een thema. Per jaar komen vijf thema’s aan bod.

Programma

Er wordt veel aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen. Wij werken met de leesmethode Lijn 3. In de rekenmethode Pluspunt wordt aandacht besteed aan onderwerpen als tijd, meten en sommen tot en met 20. Ook wereldoriëntatie, Engels, expressie en lichamelijke opvoeding staan op het programma.

Wat wordt de volgende bestemming?