TSO & BSO

Tussenschoolse opvang

Op de Fatimaschool is het overblijven in samenwerking met Kinderopvang Mundo georganiseerd. Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezellige en gezonde tussenschoolse opvang (TSO).

De TSO wordt op gevarieerde wijze ingevuld. De kinderen krijgen vers fruit of rauwkost en iets te drinken van school; dit is bij het overblijfarrangement inbegrepen. Na de lunch kunnen de kinderen lekker buitenspelen, waarbij de overblijfouders continue toezicht houden en begeleiden waar nodig.

Jaarlijks volgen alle TSO-medewerkers een cursus in het kader van deskundigheidsbevordering.

Hoe werkt het overblijven?

Overblijven kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Blijft uw kind om welke reden dan ook niet over op een vaste dag, meld dit dan bij de leerkracht. Indien uw kind elders gaat overblijven, geeft u dan een briefje mee met uw toestemming.

De kinderen eten onder toezicht van hun eigen leerkracht, in samenwerking met een overblijfouder in de klas. Geef uw kind een verantwoorde maaltijd mee, zoals boterhammen of een broodje met beleg dat uw kind lekker vindt. Houd rekening met de eetlust van uw kind en geef niet te veel mee. Een snoepje mag, liefst in beperkte mate. Chips, lolly’s en kauwgum zijn niet toegestaan. Bij mooi weer wordt er ook lekker buiten gegeten en als het regent, spelen de kinderen binnen met de materialen die voor het overblijven zijn aangeschaft. Tot 12.35 uur is het schoolplein uitsluitend toegankelijk voor de overblijvers.

De inkomsten van het overblijven worden besteed aan drinken, fruit en speelmaterialen voor de kinderen. Daarnaast ontvangen de overblijfkrachten een financiële vergoeding uit dit budget en worden de kosten vergoed, die Mundo rekent voor de organisatie.

Het team van de Fatimaschool vormt een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat we door gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap samen vorm geven aan ons onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het beleid binnen de school. We leren van en met elkaar, zodat we ons onderwijs continu toetsen en verbeteren aan recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hierin maken wij bewuste keuzes en zetten wij wat de leerlingen nodig hebben centraal.

We werken met het leerstofjaarklassensysteem. De leerkrachten geven adaptief onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. De kleuters werken in heterogeen samengestelde groepen. Vanaf groep 3 geven wij les volgens het directe instructiemodel. Dit doen we onder andere door te werken met dag- of weektaken.

Regelmatig overleg en evaluatie zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze manier van werken stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Vanuit een basis van veiligheid en goede sfeer willen we minimaal een opbrengst behalen die overeenkomt met de score die Cito aangeeft voor onze doelgroep.

Overblijven met Edith

Om gebruik te maken van de overblijfservice dient u een account aan te maken via deze link: https://www.overblijvenmetedith.nl/Login.aspx

  • U krijgt een inlognaam en een wachtwoord
  • U kunt uw kind per dag, per week, per maand of, als u dit wilt, voor het gehele schooljaar aanmelden.
  • Let erop dat u uw kind aanmeldt voor zijn of haar nieuwe groep.
  • Belangrijk is dat u uw kind op de dag dat hij/ zij gebruik maakt van de TSO vóór 9.30 uur aan- of afgemeld heeft. Zo ziet de leerkracht in één oogopslag welke kinderen er die dag overblijven. Als uw kind niet is aangemeld, kan het geen gebruik maken van het overblijven.
  • De mogelijkheid voor aan- en afmelden kan tot op de overblijfdag zelf tot 9.30 uur. Wanneer u uw kind niet op tijd heeft afgemeld, worden de kosten wél worden berekend.
  • Aan het eind van de maand ontvangt u een factuur, waarop de dagen staan waarop (al) uw kind(eren) is (zijn) overgebleven.
  • In het account heeft u toestemming gegeven voor automatische incasso, zodat het vermelde bedrag automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven.
  • Op de site van overblijven met Edith vindt u de gebruiksvoorwaarden, de handleiding en informatie over het programma.

Extra informatie

De kosten bedragen € 2,75 per keer. Op het moment dat uw kind ziek is of om een andere reden geen gebruik maakt van het overblijven, meldt u uw kind niet aan. Of wanneer u uw kind al had aangemeld, meldt u uw kind voor 09.30u af. Zo betaalt u alleen voor de dagen dat uw kind gebruik heeft gemaakt van het overblijven.
De dagen waarop we een continurooster hebben, worden niet doorberekend.
U kunt diëten, allergieën of andere bijzonderheden in het systeem invoeren. Zo zien de overblijfkrachten waar ze alert op moeten zijn.

Mocht u problemen ondervinden bij het aanmaken van het account, dan kunt u bij Kim van der Horst of Shirley Dijkshoorn van de administratie (Larikslaan 190) terecht. Zij helpen u graag!

Mundo

De organisatie van onze tussenschoolse opvang is in handen van Kinderopvang Mundo. Hebt u vragen met betrekking tot de TSO, neemt u dan contact op met Hafize Yilmaz: tel. 06-83153082, of via tso-fatimaschool@kinderopvangmundo.nl.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang hanteren wij het zogenaamde ‘makelaarsmodel’ en hebben we contact met verschillende organisaties, voor zowel de voor- als naschoolse opvang.

In september 2008 hebben we een convenant getekend met Stichting Prokino. Sindsdien stellen wij een ruimte binnen de school beschikbaar voor naschoolse opvang, waar onze jongste kinderen geplaatst zijn. Vanuit het team is er een leerkracht aangesteld als contactpersoon tussen school en de verschillende BSO’s. Zo nodig wordt er relevante informatie over een kind uitgewisseld.