Leerlingzorg

Bij de Fatimaschool vinden we het belangrijk dat elke leerling de aandacht en zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. We hebben dan ook een zorgstructuur opgezet waarbij we snel kunnen signaleren welke behoefte leerlingen hebben. Dit doen we onder andere door middel van ons leerlingvolgsysteem.

Daarnaast bieden we passend primair onderwijs aan, waarbij we samenwerken met andere scholen en organisaties om leerlingen de best mogelijke ondersteuning te bieden. Ook de overstap naar het voortgezet onderwijs is bij ons goed geregeld.

Zorgstructuur

Onze zorgstructuur is gebaseerd op de overtuiging dat we het onderwijs op de Fatimaschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen, hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook intern begeleiders.

Leerlingvolgsysteem

Op de Fatimaschool worden de prestaties van de leerlingen gevolgd door regelmatige toetsing en observaties.

Indien blijkt dat leerlingen op bepaalde vakgebieden het basisprogramma nog niet beheersen, wordt er gewerkt met een intensief programma. Dat wil zeggen dat de leerling meer tijd krijgt om de stof te verwerken en te herhalen.

Passend primair onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.

Alle scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Overstap naar het Voortgezet Onderwijs

Het overstappen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor zowel leerlingen als ouders. Bij de Fatimaschool bereiden we onze leerlingen hier goed op voor, zodat zij met vertrouwen de volgende stap kunnen zetten. We bieden ondersteuning bij het maken van de juiste schoolkeuze en geven advies over het niveau waarop een leerling het beste kan starten.

Op deze manier willen we zorgen dat onze leerlingen goed voorbereid en met vertrouwen aan de volgende fase van hun schoolcarrière kunnen beginnen.