Ouders

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de regels en procedures op onze school. Van de schooltijden en vakanties tot de procedures voor ziek- en afmeldingen, we hebben alles wat u moet weten om ervoor te zorgen dat uw kinderen een succesvol schooljaar hebben.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met onze schooladministratie.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders van de Fatimaschool.

Activiteitencommissie

Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden, bestaande uit minimaal tien ouders. De doelstelling van deze commissie is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten, die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden

Koffie-uurtje met de directie

Een aantal keren per jaar kunt u tijdens het ‘koffie-uurtje met de directie’ van gedachten wisselen over tal van schoolgerelateerde onderwerpen. Kritische ouders, die positief willen meedenken, dragen sterk bij aan de kwaliteit van de school. We nodigen u dan ook van harte uit om een keer aan te sluiten.

Schoolkosten

Bij de Fatimaschool streven we naar kwalitatief goed onderwijs en daarbij horen ook kosten. Naast de reguliere schoolbenodigdheden zoals schriften, pennen en boeken, zijn er ook kosten voor zaken zoals de vrijwillige ouderbijdrage en kampkosten in groep 7 en 8.

Klachtenregeling

Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen.

Verlofregeling

Onder extra verlof worden alle onderbrekingen in een schooljaar verstaan, die buiten de reguliere vakanties vallen. Kinderen die afwezig zijn geweest, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen.