Praktische info

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de regels en procedures op onze school. Van de schooltijden en vakanties tot de procedures voor ziek- en afmeldingen, we hebben alles wat u moet weten om ervoor te zorgen dat uw kinderen een succesvol schooljaar hebben.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met onze schooladministratie.

Schoolkalender & Schoolgids

Bekijk hier onze actuele schoolkalender en schoolgids

Schooltijden, vakanties en studiedagen

Bij de Fatimaschool hanteren we vaste schooltijden om ervoor te zorgen dat er structuur is in het dagelijks leven van onze leerlingen.

Daarnaast hebben we vakanties gedurende het schooljaar. We volgen de landelijke vakantieregeling, met vakanties in de herfst, kerst, voorjaar en zomer. Tijdens deze vakanties hebben de leerlingen vrij van school en kunnen ze ontspannen en opladen voor de volgende periode.

Tenslotte hebben we ook studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn. We zorgen ervoor dat deze dagen tijdig worden gecommuniceerd met ouders en verzorgers, zodat u er rekening mee kunt houden in uw planning.

Ziek- en afmeldingen

Wilt u uw kind ziekmelden, of kan uw kind om een andere reden niet op school zijn, dan verzoeken we u dit tijdig, liefst vóór schooltijd, te laten weten.

Eten & drinken

Bij de Fatimaschool is gezond eten en drinken belangrijk. Leerlingen hebben halverwege de ochtend recht op een gezond pauzehapje en de kinderen die overblijven brengen hun eigen lunch mee.

Bij vieringen vragen we ouders rekening te houden met gezonde traktaties. Zo stimuleren we een gezonde levensstijl en een goede concentratie tijdens de lessen.

TSO & BSO

Bij de Fatimaschool bieden we tussenschoolse opvang (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO) aan. Tijdens de TSO kunnen leerlingen hun lunch eten en buiten (met slecht weer binnen) spelen onder toezicht van onze TSO-medewerkers.

Voor en na schooltijd is er BSO beschikbaar. Onze BSO-medewerkers zorgen voor een gezellige en veilige omgeving.

Zo bieden we ouders de mogelijkheid om werk en gezin te combineren en zorgen we ervoor dat leerlingen ook buiten schooltijd een leuke en leerzame tijd hebben.