Ziek- en afmeldingen

Ziekmelden van uw kind

Wilt u uw kind ziekmelden, of kan uw kind om een andere reden niet op school zijn, dan verzoeken we u dit tijdig, liefst vóór schooltijd, te laten weten.

U kunt dit doorgeven via onze school-app Parro, de kortste route, want op deze wijze is de leerkracht direct geïnformeerd. Wanneer uw kind niet is afgemeld en niet op school is, nemen wij contact met u op. Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig; indien zij afwezig zijn zonder geldige reden, zijn wij verplicht om de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam op de hoogte te stellen.

Afwezigheid van de leerkracht

Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht proberen wij te allen tijde een invalkracht te regelen. Onze voorkeur gaat uit naar een, voor de kinderen, bekende leerkracht.

Indien er geen invalkracht beschikbaar is, wordt geprobeerd de groep te verdelen onder de andere leerkrachten. Groepen naar huis sturen doen wij alleen in uiterste noodgevallen. Wij zullen uw kind nooit zonder uw medeweten naar huis laten gaan.