Plusaanbod

Ontwikkelingsvoorsprong

Bij de inschrijving van de kleuters vullen ouders/ verzorgers een vragenlijst in waaruit kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong naar voren kunnen komen. In de klas volgen de leerkrachten de vorderingen van leerlingen en bespreken de extra behoeften met de intern begeleider. Leerlingen met kenmerken van een (hoog)begaafd profiel krijgen in de groep een verrijkings- en verdiepingsaanbod. Hebben deze leerlingen daarnaast nog ondersteuning nodig bij het aangaan van uitdagingen en/of het aanleren van executieve vaardigheden, dan kunnen ze in de MINDgroep geplaatst worden. 

MIND Groep

Er zijn gespecialiseerde MIND-groepleerkrachten. De leerlingen uit groep 1-2 worden iedere week een half uur uit de groep gehaald; de leerlingen uit groep 3 t/m 8 anderhalf uur. Leerlingen die voldoende groei laten zien, kunnen in de loop van het schooljaar ook weer plaats maken voor andere leerlingen met hulpvragen.