Reis door de basisschool

Groep 5

De kinderen richten zich meer op de buitenwereld.

De buitenwereld

Niet voor niets starten we in groep 5 met de vakken aardrijkskunde & topografie, geschiedenis en natuur & techniek. Nog iets nieuws dit jaar is de schooltuin. Op school krijgen de leerlingen eerst enige tijd voorbereidende lessen. Vanaf half april krijgt elk kind een eigen stukje grond en wordt het geleerde toegepast in de praktijk. De oogst gaat in groep 6 mee naar huis.

Huiswerk

De kinderen krijgen in deze groep te maken met huiswerk en alles wat daarbij hoort: plannen, hoe moet je iets leren en leerstrategieën. Dit is een bewuste keuze van onze school: jong geleerd is oud gedaan! Onze ervaring met het voortgezet onderwijs leert ons, dat onze leerlingen hier later de vruchten van plukken. De kinderen houden voor het eerst een boekbespreking. De nadruk ligt vooral op het leren presenteren en elkaar enthousiasmeren om boeken te lezen.

Wat wordt de volgende bestemming?