Reis door de basisschool

Groep 7

De zelfstandigheid van de kinderen is hier al groot.

Meer leren

In groep 7 wordt het huiswerk uitgebreid waardoor kinderen leren plannen. Het vergroten van de zelfstandigheid speelt hier een belangrijke rol. De kernvakken worden meer verdiept. De kinderen blijven hun leesvaardigheid ontwikkelen en worden aangemoedigd om complexere teksten te lezen. Daarnaast gaan de kinderen verder met het verkennen van rekenkundige concepten, zoals breuken, procenten, verhoudingen en decimalen. Ze leren complexere berekeningen uitvoeren en ontwikkelen hun probleemoplossende vaardigheden. Ook maken ze kennis met meetkunde, waarbij ze bijvoorbeeld leren over omtrek, oppervlakte en inhoud. Tevens wordt er aandacht besteed aan werkwoordspelling en grammatica.

Onderzoekend leren

De kinderen leren goed opgebouwde pitches en boekpromoties te houden. Het onderzoekend leren krijgt in groep 7 meer de aandacht. Bij het voorbereiden van een presentatie of werkstuk moeten kinderen informatie verzamelen, onderzoeken en organiseren om een samenhangend product te maken. Dit helpt hen bij het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, zoals het vinden van betrouwbare bronnen en het structureren van hun presentatie op een duidelijke manier.

Schoolkamp

In het begin van het schooljaar gaan alle groepen 7 op kamp, waarbij groepsvorming centraal staat. Ze leren samenwerken bij groepsspellen, ontwikkelen communicatieve vaardigheden en worden aangemoedigd om respect te tonen voor anderen. Door middel van verschillende leuke activiteiten leren de kinderen elkaar kennen waar ze de rest van het jaar profijt van hebben!

Wat wordt de volgende bestemming?