Anita van Eijk

Ondersteuning groepen 1 t/m 3

Alweer heel wat jaartjes geleden bracht ik voor het eerst onze oudste zoon naar de Fatimaschool, niet wetende dat ik nu nog steeds in datzelfde kleutergebouw zou rondlopen! Heel de basisschoolperiode van onze kinderen heb ik allerlei hand-en-spandiensten verleend op school. Nadat onze jongste (inmiddels Juf Marije) afscheid had genomen in groep 8, werd mij gevraagd de leiding van de peuterspeelzaal op mij te nemen. En dat doe ik nog steeds met veel plezier!

De school is in de loop der jaren flink gegroeid, maar er heerst nog steeds eenzelfde warme sfeer. Ik ben dankbaar hier deel van uit te mogen maken en samen met juf Linda de peuters in een veilige omgeving te mogen begeleiden op hun weg naar de basisschool.